Uchwała nr XLVI/1203/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie skargi na działałania Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie