Uchwała nr XLVI/1202/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej