Uchwała nr XLVI/1201/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla Osiedla Na Stoku w Mikołowie Mokrem