Uchwała nr XLVI/1200/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa