Uchwała nr XLVI/1198/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)” i rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego.