Uchwała nr XLVI/1197/2014 z dnia 28.10.2014 zmieniająca załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017