Uchwała nr XLVI/1196/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015