Uchwała nr XLVI/1193/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok