Uchwała nr XLVI/1192/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok