Uchwała nr XLVI/1191/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025