Uchwała nr XLVI/1190/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków