Uchwała nr XLVI/1178/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie korekty zapisu w pkt 2 Uchwały Nr XLV/1150/2014 i korekty zapisu w pkt 2 Uchwały Nr XLV/1159/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok