Zestawienie podziału nagród sportowych Burmistrza Mikołowa - za osiągnięcia uzyskane w roku 2020