Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 841/58/21 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Zielony i kwitnący Mikołów - eksponowane miejsce prywatne"