Uchwała nr XLVI/1172/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok