Uchwała nr XXXIX/354/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XLIII/407/2021 z dnia 22.06.2021 r.