Uchwała nr XLV/1170/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego