Uchwała nr XLV/1169/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego