Uchwała nr XLV/1168/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu