Uchwała nr XLV/1167/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wspólnej