Uchwała nr XLV/1165/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mikołów