Uchwała nr XLV/1164/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2015