Uchwała nr XLV/1163/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/862/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mikołowie