Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 813/30/21 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej na okoliczność 800-lecia Mikołowa w postaci logotypu i ewentualnie hasła promocyjnego