Uchwała nr XLV/1162/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025