Protokół nr 22/21/2020 z dnia 17.11.2020 r.

Protokół z posiedzenia komisji oraz nagranie z przebiegu obrad są dostępne pod adresem: http://bip.mikolow.eu/?a=15968.