Nr MPZP

M_104

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

Rejon

Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr V/56/2019 z dnia 05.02.2019 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 1403 z dnia 13.02.2019 r.

Status

Od dnia 22.11.2022 r. akt prawa miejscowego posiada tekst jednolity - M_124