Uchwała nr XLV/1153/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok