Uchwała nr XLV/1148/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie korekty zapisu pkt 1 w Uchwale Nr XLIV/1123/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok