Uchwała nr XLIV/1145/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego