Uchwała nr XLIV/1144/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVI/387/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.