Uchwała nr XLIV/1142/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej