Uchwała nr XLIV/1141/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Stolarskiej