Tomasz Palka

pok. nr 6, Rynek 20, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 80
e-mail: tomasz.palka@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Remontów Dróg w szczególności należy:

 • kontrola stanu technicznego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych;
 • przygotowanie zakresu rzeczowego dla potrzeb bieżącego utrzymania i remontów dróg;
 • prowadzenie nadzoru nad zadaniami związanymi z remontami i przebudową dróg oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • koordynowanie działań prowadzonych w pasie drogowym przez Zakład Usług  Komunalnych w zakresie utrzymania i remontów bieżących;
 • kontrola robót prowadzonych w pasie drogowym przez podmioty prywatne wraz z odbiorami pasa drogowego w zakresie przebudowywanych sieci;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych oraz sporządzanie wniosków do protokołów;
 • przygotowanie i rozliczanie obiektów wraz z prowadzeniem nadzorów nad realizacją robót drogowych stanowiących zadania Gminy;
 • współdziałanie z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w zakresie planowanych modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych;
 • odbiory infrastruktury technicznej pasa drogowego po usunięciu awarii;
 • organizowanie wizji i oględzin w terenie, w celu rozwiązania spraw i wniosków dotyczących infrastruktury drogowej;
 • opiniowanie i zatwierdzanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót oraz docelowej organizacji ruchu drogowego;
 • wnioskowanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego;
 • współpraca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z właściwymi organami;
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją oznakowania drogowego na terenie dróg gminnych;
 • przyjmowanie wszelkich spraw i zgłoszeń interwencyjnych wraz z podjęciem niezbędnych w tym zakresie działań;
 • przygotowanie pism i korespondencji w zakresie remontów i utrzymania bieżącego dróg;
 • przygotowanie pism do Komisji Rady Miejskiej, Sołectw i Rady Dzielnicy.