Uchwała nr XLIV/1140/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej