Uchwała nr XLIV/1137/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg