Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 780/371/20 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych