Uchwała nr XLIV/1136/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)” i rozwoju e-usług na terenie Powiatu Mikołowskiego