Uchwała nr XLIV/1135/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr V/70/2015 z dnia 24.02.2015 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr VIII/76/2019 z dnia 16.04.2019 r.