Uchwała nr XLIV/1134/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025