Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 775/366/20 w sprawie powołania Strategicznego Zespołu Sztabowego