Uchwała nr XLIV/1129/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok