Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - grudzień 2020 (XII.2020/54)