Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 756/347/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka