Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 747/338/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok