Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 744/335/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok