Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mokre 13.11.-15.11.2020 r.