Uchwała nr XXXIII/304/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy