Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 743/334/20 w sprawie wzoru wniosku o udzielenie Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa