Radna Martyna Centkowska-Strzelczyk - interpelacja w sprawie dewastacji ekranów akustycznych przy ul. Gliwickiej i przejść podziemnych pod skrzyżowaniem DK 81 i DK 44